Team

Stichting Dysphatische Ontwikkeling
Opgericht 21 december 1982 te Amsterdam. Ingeschreven K.v.K. te Amsterdam onder nummer 41202640.

Bestuur
Dr. Ch. Njiokiktjien, kinderneuroloog, psychiater n.p., voorzitter
J.B. Buma, logopedist, secretaris
R.A.A. Neve, penningmeester
Mr. H.M. Giezen, advocaat
Dr. G.M.G.I. Ramaekers, psychiater, psycholoog

Onderzoeks- en behandelingsteam
M.C. Karelse, taal- en spraakpatholoog, logopedist
C.A. Verschoor, klinisch psycholoog, K&J Psycholoog Specialist NIP, ergotherapeut, coördinator
Dr. Ch. Njiokiktjien, kinderneuroloog, psychiater n.p. heeft een adviserende rol in het team.

Momenteel zijn meerdere plaatsen binnen het team onbezet. Er is een vacature voor een logopedist/ spraak- taalpatholoog/ neurolinguïst. Met de andere disciplines (ergotherapie, kinderpsychiatrie, kinder/ jeugdarts, orthopedagogiek) zijn er externe samenwerkingsverbanden.

Bankrelatie
van Lanschot Bankiers
rek. nr. NL08FVLB063.25.75.964