Home

Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Opgericht 21 december 1982 te Amsterdam.

Ingeschreven K.v.K. te Amsterdam onder nummer 41202640.

Bestuur

Dr. Ch. Njiokiktjien, kinderneuroloog, psychiater n.p., voorzitter
J.B. Buma, logopedist, secretaris
R.A.A. Neve, penningmeester
Mr. H.M. Giezen, juridisch adviseur
Dr. G.M.G.I. Ramaekers, psychiater, psycholoog

Bankrelatie

van Lanschot Bankiers
rek. nr. NL08FVLB063.25.75.964

Doelstelling

Doelstelling van de Stichting is het optimaliseren van de vroege herkenning en behandeling van dysfatische ontwikkeling (taalontwikkelingsstoornis, TOS). Tot de activiteiten van de Stichting behoren het organiseren van lezingen, het geven van cursussen en het stimuleren van publicaties.