Boek

Dysfatische Ontwikkeling
Theorie Diagnostiek Behandeling

dysfatische-ontwikkeling-widget

In juni 2013 is de herziene uitgave verschenen van:
Dysfatische Ontwikkeling
Theorie Diagnostiek Behandeling
Tan X.S.T red. (2013)
Harde omslag, 403 blz.
456 referenties, 14 figuren en 17 tabellen

Te verkrijgen via de boekhandel of online te bestellen via: www.bookshop.suyi.nl te Amsterdam, Suyi Publicaties, ISBN 978-90-72008-00-8

dysphasia bestel online

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak-taalontwikkelingsstoornis, waarbij het kind veel meer begrijpt dan het kan zeggen. Andere termen die gebruikt worden voor dit beeld zijn specifieke taalontwikkelings-stoornis (S-TOS) en (specific Language Impairment (SLI). De redacteur en de auteurs vinden de multidisciplinaire behandeling ervan het belangrijkst. Dit boek benadrukt daarom de op een neurologisch concept van normale spraak-taalontwikkeling gebaseerde behandeling.

‘Dysfatische ontwikkeling’ is geschreven voor kinderpsychiaters en -neurologen, (neuro)psychologen, orthopedagogen, huisartsen, kinder- en jeugdartsen, revalidatieartsen, kno-artsen en foniaters, paramedische behandelaars (kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten), maatschappelijk werkenden en onderwijsgevenden in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.

Auteurs
Maria Beesems
Logopedist. Coördinator en teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Kristy Karelse
Taal- en spraakpatholoog en logopedist. Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Annemieke Klijn
Ergotherapeut. Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Charles Njiokiktjien
Kinderneuroloog en psychiater n.p.. Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Petra van de Ree
Klinisch linguïst, logopedist en remedial teacher. Teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling en opleidingsdocent aan de Marnix Academie voor leraren in het basisonderwijs

Xavier Tan
Kinderpsychiater. Oprichter en coördinator van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Gijs Verkerk
Ergotherapeut. Voormalig teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling

Ank Verschoor 
Klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog-specialist NIP en ergotherapeut. Coördinator en teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling; Psychologiepraktijk Ebbinge & Verschoor

Judith Woertman
Logopedist. Voormalig teamlid Stichting Dysphatische Ontwikkeling


Inhoud
Theorie
1. De normale spraaktaalontwikkeling en het metamorfoseconcept
Naar X.S.T. Tan. C.A. Verschoor, Ch. Njiokiktjien, P. van de Ree en M.C. Karelse
2. Dysfatische ontwikkeling
X.S.T. Tan, M.A.G. Beesems, Ch. Njiokiktjien, P. van de Ree, C.A. Verschoor, J.M.J. Woertman en M.C. Karelse
3. De normale motoriek, dyspraxieën en andere motorische stoornissen
Ch. Njiokiktjien

Diagnostiek
4. Kinderneurologisch onderzoek
Ch. Njiokiktjien
5. Kinderpsychiatrisch onderzoek
X.S.T. Tan
6. Logopedisch onderzoek
P. van de Ree, M.A.G. Beesems, M.C. Karelse en J.M.J.Woertman
7. Ergotherapeutisch onderzoek
C.A. Verschoor, G.J.Q. Verkerk en A. Klijn
8. Psychologisch onderzoek
C.A. Verschoor
9. Differentiële diagnostiek en casuïstiek
C.A. Verschoor, M.A.G. Beesems, M.C. Karelse, Ch. Njiokiktjien, P. van de Ree, X.S.T. Tan en J.M.J. Woertman

Behandeling
10. Behandelprincipes
P. van de Ree, X.S.T. Tan en C.A. Verschoor
11. De methode Tan-Söderbergh
P. van de Ree, X.S.T. Tan en C.A. Verschoor
12. Individuele logopedische en ergotherapeutische behandeling
P. van de Ree, C.A. Verschoor en A. Klijn
14. Integrale groepsbehandeling
X.S.T. Tan, P. van de Ree en C.A. Verschoor
15. Onderzoek en behandeling van leerproblemen
P. van de Ree
16. Begeleiding van ouders en school
P. van de Ree
17. Medicamenteuze behandeling
Ch. Njiokiktjien en X.S.T. Tan
18. Voor Ouders
De ouders van Marijke