Aanmelding en procedure

Aanmelding voor diagnostiek of behandeling kan tijdens het telefonische spreekuur. Bij deze aanmelding worden kort de voorgeschiedenis, huidige problemen en de eventuele indicatie voor een verdere intake en/of de verschillende onderzoeken vastgesteld. Voorts worden algemene gegevens opgenomen en wordt gevraagd om verslagen van eerdere onderzoeken, behandeling en school. Voor elke betrokken discipline is een verwijzing nodig van huisarts of specialist. In de teambespreking wordt de aanmelding besproken en worden afspraken gepland voor de onderzoeken, waarna u deze data telefonisch kunt opvragen.

Na de onderzoeken worden de uitkomsten in het team besproken en de conclusies en adviezen vastgesteld. Daarna worden de ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin de uitkomsten en adviezen worden toegelicht. Van alle onderzoeken wordt een aparte rapportage gemaakt, teamconclusies en adviezen worden geresumeerd in de verslagen van het psychologisch onderzoek. Wij vragen de ouders zelf zorg te dragen voor het doorgeven van deze verslagen aan verwijzer(s) en andere betrokkenen.