Behandeling

Behandeling bij het team van de Stichting kan bestaan uit logopedie, logopedie-remedial teaching, ergotherapie en ouderbegeleiding door de psycholoog. De logopedische en ergotherapeutische behandeling wordt meestal wekelijks gegeven, individueel of in een integrale groepsbehandeling. Er wordt altijd contact gelegd met school of dagverblijf voor voorlichting, advies en samenwerkingsoverleg.

  • De logopedische behandeling richt zich op de verbetering van de spraak-taalvaardigheid en eventueel de visuele ondersteuning van het lezen en spellen. Er wordt meestal gewerkt vanuit de methode Tan-Söderbergh.
  • Ergotherapeutische behandeling richt zich in het algemeen op de verbetering van de motorische vaardigheid. Dat gebeurt zowel door versterking van het algemene motorische handelingsvermogen als ook door oefening van specifieke vaardigheden zoals fietsen en schrijven.
  • Ouderbegeleiding door de psycholoog wordt meestal gegeven als er naast de spraaktaal- en eventuele motorische problemen ook bijkomende problemen zijn in de aandachts/gedragsregulatie en het sociale contact die de opvoedingstaak van de ouders extra bemoeilijkt. De begeleiding richt zich op psychoeducatie en opvoedingsondersteuning.
  • Voor behandeling door een kinderneuropsychiater is er samenwerking buiten het team. Deze behandeling betreft onder andere het voorschrijven en controleren van medicatie betreffen zoals Noötropil bij spraak-taalproblemen en Ritaline bij aandachtsstoornissen.