Vergoeding

De teamleden van de Stichting zijn werkzaam als vrijgevestigden in een multidisciplinaire groepspraktijk.

+ Vergoeding psychologie
Kinderen en jeugd tot 18 jaar
De zorgverzekeraars vergoeden met ingang van 1 januari 2015 geen GGZ-verrichtingen meer voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar. Vanaf 1 januari 2018 heeft Ank Verschoor een overeenkomst voor diverse zorgprofielen in segment B met de regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland*. Dat betekent dat de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar passend binnen een door ons gecontracteerd zorgprofiel rechtstreeks bij de gemeente wordt gedeclareerd als er een toewijzing voor behandeling is afgegeven. Een verwijzing door huisarts, jeugdarts of specialist blijft nodig om de toewijzing mee aan te kunnen vragen.
* Hieronder vallen:

Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn, Ouder- Amstel, Beemster, Landsmeer Edam/Volendam, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Voor kinderen van buiten de regiogemeenten Amsterdam, waar wij, door onze vestiging in Amsterdam, geen contract mee kunnen sluiten, is er daarom niet zonder meer een mogelijkheid voor vergoedde hulp door de psycholoog. U kunt bij uw gemeente of OKT/wijkteam informeren wat de mogelijkheden zijn voor vergoeding van hulp door een bij uw gemeente niet-gecontracteerde psycholoog buiten uw gemeente.
Wilt u de zorg niet door de gemeente laten vergoeden maar zelf betalen dan ontvangt u aan het eind van de behandeling of na een jaar een factuur. Facturatie gebeurt volgens de DBC-systematiek voor Specialistische GGZ. Dat houdt in dat zowel de directe als indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg e.d.) gedeclareerd wordt volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) voor 2017.
18 jaar en ouder
De praktijk heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Facturatie gebeurt volgens de DBC-systematiek voor Specialistische GGZ. Dat houdt in dat zowel de directe als indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg e.d.) gedeclareerd wordt. U ontvangt aan het eind van uw behandeling of na een jaar een rekening. Daarbij worden de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) gehanteerd. U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur. U kunt de factuur bij uw zorgverzekering indienen. Het percentage dat vergoed wordt is afhankelijk van uw polis en verzekering..

+ Vergoeding logopedie
De logopedisten hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2019.